De juridische kaders die opgesteld zijn door de Wapenordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juni 2013 voor militaire goederen en technologie, en Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 voor dual-use goederen en technologie, schetsen een beeld van wat precies telt als “militair goed/technologie” of “dual-use goed/technologie” volgens de geldende wetgeving. Door zowel deze Europese wetgeving, alsook de omzetting naar Brusselse wetgeving, worden de categorieën goederen (ML categorieën van 1 t.e.m. 22 voor militair, DU categorieën van 0 t.e.m. 9 voor dual-use) gebruikt als basis voor te bepalen wat een vergunning vereist en wat niet. Deze lijsten zijn echter lang en complex, en niet altijd evident om te lezen voor de aanvragers (particulieren, bedrijven).


Bijgevolg is de lijst die jullie hierbij vinden opgesteld in het Frans en vertaald naar het Nederlands om als “navigatiekaart” gebruikt te kunnen worden. De lijst is niet exhaustief, en de wetgeving gaat geregeld in dieper detail dan wat er in weergegeven wordt, maar het geeft een goed beeld van wat alvast telt, en kan veel voorafgaande vragen beantwoorden. Eveneens zou de lijst in de toekomst aangepast kunnen worden, zowel indien de wetgeving zelf verandert, alsook als er delen van de lijst onduidelijk zouden blijken te zijn of meer vragen zouden genereren dan ze beantwoorden. Echter hopen wij er op dat dit het leven van onze (potentiële) klanten gemakkelijker maakt in hun eigen opzoekwerk.


De Cel vergunningen blijft uiteraard ter beschikking voor vragen die jullie zouden hebben, zowel over deze lijst alsook of de in- uit- of doorvoer die jullie voor ogen zouden hebben een vergunning nodig heeft.