Indien u zou willen controleren of het land naar waar u zou willen uitvoeren het onderwerp is van sanctieregimes (van de VN of de Europese Unie) kan u dit hier nakijken: http://www.sanctionsmap.eu

Deze website geeft een courante en duidelijk zichtbare blik op de geografie van de momenteel geldende sanctieregimes.

Een controlereflex opbouwen voor uitvoer naar een nieuw land geeft u de mogelijkheid om snel te controleren of uw potentiële klant al dan niet het onderwerp is van een direct verbod en/of de goederen in kwestie onderworpen zijn aan een internationale sanctie.

Desalniettemin moet men rekening houden dat de afwezigheid van een sanctieregime niet wil zeggen dat de uitvoer sowieso zal worden toegestaan. Andere criteria  treden evenzeer in werking bij de beoordeling van iedere beweging.

Voor iedere bijkomende gewenste verklaring kan u de Cel Vergunningen contacteren.

Foto toespraak van Mijnheer Poutine tijdens de Algemene vergadering van de Verenigde Naties