De Cel vergunningen wapens en dual-use goederen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heet u welkom op zijn website.

De vergaderingen en gesprekken zijn heropgestart, maar enkel op afspraak. Dank voor uw begrip.

Sinds 1 september 2003 zijn de Gewesten bevoegd voor invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van wapens en goederen voor dubbel gebruik.

De Cel vergunningen heeft de bevoegdheden overgenomen van de Federale Overheidsdienst Economie. Sinds de regionalisering vallen invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, munitie, goederen die dienen specifiek voor militaire doeleinden of ordehandhaving en alle technologische kennis die eraan verbonden is alsook inzake dual-use goederen en technologieën onder zijn jurisdictie.

Het is zeer belangrijk de voorgeschreven procedures om een vergunning te bekomen te volgen, gezien het gevoelig karakter van de desbetreffende goederen en technologieën.

Doorheen de verschillende rubrieken van deze website vindt u alle nodige informatie waardoor u uw goederen en technologieën reglementair in- of uit kunt voeren.

De medewerkers van de Cel vergunningen staan ten allen tijde ter beschikking voor uw vragen. 

We heten u alvast welkom op onze website!