Multilaterale fora voor uitvoercontrole
NSG Nuclear Suppliers Group www.nuclearsuppliersgroup.org Nucleair
AG Australia Group www.australiagroup.net Biologisch en chemisch
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons www.opcw.org Chemisch
MTCR Missiles Technology Controle Regime www.mtcr.info Raketten, drones en aanverwante technologie
WA Wassenaar Arrangement www.wassenaar.org Conventionele bewapening en tweeërlei gebruik
ATT

(WHV)

Arms Trade Treaty

Wapenhandelverdrag

www.thearmstradetreaty.org Conventionele bewapening

Bron: www.wassenaar.org

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gewestelijke Portaal http://be.brussels
Brussels International http://international.brussels
BPV – Brussel Preventie en Veiligheid

(Detentievergunningen en regelgeving rond wapenhandelaars)

de Lignestraat 40

1000 Brussel

Tel: 02 507 99 11
Fax: 02 507 99 33

info@bpv.brussels

http://www.bps-bpv.brussels
België
Proefbank voor vuurwapens

(Wapens testen en neutraliseren – inspectie en certificering van munitie)

Tel: 04 227 14 55
Fax: 04 277 81 78

info@bancdepreuves.be

https://www.bancdepreuves.be/nl
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken https://diplomatie.belgium.be/nl
Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Wapendienst

Waterloolaan 115 – 1000 Brussel

Tel: 02 542 65 11
Fax: 02 542 70 34

wapens@just.fgov.be

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens
FOD Financiën – Administratie Douane en Accijnzen https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen
FOD Financiën https://finances.belgium.be/nl
Gebruikstarief http://tarweb.minfin.fgov.be/start_page.htm
KHID – Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie http://www.irsd.be/website/index.php/nl
Europese Unie
Commissie (DG Trade): uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
EEAS: Ontwapening en non-proliferatie www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm
Verenigde Naties
UNROCA (United Nations Register of Conventional Arms) https://www.unroca.org
UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) https://www.un.org/disarmament
Andere
GRIP: Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité www.grip.be
VVI: Vlaams Vredesinstituut

(Onafhankelijk instituut dat vrede onderzoekt – Parlement van het Vlaams Gewest)

www.vlaamsvredesinstituut.eu
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute www.sipri.org
GCSP: Geneva Center for Security Policy www.gcsp.ch
EU Sanctions Map (sanctieregimes) www.sanctionsmap.eu