Vergunningsprocedures

Importformulier voor een wapen uit een ander lidstaat van de Europese Unie.
Zie het formulier.

Uitvoerformulier voor een wapen met een ander lidstaat van de Europese Unie als bestemming.
Zie het formulier.

Vervoersformulier tussen twee erkende wapenhandelaars uit lidstaten van de Europese Unie.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor de definitieve invoer van militair materiaal.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor tijdelijke invoer van militair materiaal, met als doel herstelling of expositie.
Zie het formulier.

Certificaat van de kwaliteit van de invoerder erkend door de Belgische staat, met als bestemming de buitenlandse autoriteiten.
Zie het formulier.

Certificaat van effectieve invoer, vastgesteld door de Belgische staat, met als bestemming de buitenlandse autoriteiten.
Zie het formulier.

Tijdelijk verblijfsformulier voor jacht of sportschutten in het buitenland. De wapens verlaten het land voor een korte periode en voor een precies doel, om hierna samen met de eigenaar terug te keren.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor definitieve uitvoer van militair materiaal militaire.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor tijdelijke uitvoer van militair materiaal, met als doel herstelling in het buitenland.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor tijdelijke uitvoer van militair materiaal, met als doel expositie in het buitenland.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier om het recht te verkrijgen militair materiaal door België te vervoeren van het ene derde land naar het andere derde land.
Zie het formulier.

End User Certificate Wapens
Zie het formulier

Aanvraagformulier voor de definitieve uitvoer van dual-use goederen.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor de overbrenging van dual-use goederen.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor tijdelijke uitvoer van dual-use goederen voor herstelling in het buitenland.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor tijdelijke uitvoer van dual-use goederen voor expositie in het buitenland.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor definitieve uitvoer van dual-use goederen naar één of meerdere bestemmlingen.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor definitieve uitvoer van dual-use technologie.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor uitvoer van dual-use producten voor één van de gevallen opgenomen in Verordening (EU) nr. 1232/2011.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier voor uitvoer van goederen die niet geviseerd zijn door de regelgeving omtrent dual-use goederen en technologie.
Zie het formulier.

Aanvraagformulier om het recht te verkrijgen dual-use goederen door België te vervoeren van het ene derde land naar het andere derde land.
Zie het formulier.

End User Certificate Dual-Use
Zie het formulier