Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie. De leden van de eenheid staan ter uwer beschikking.

 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussels International

Cel vergunningen wapens en dual-use goederen

City Center (6de verdiep – Bu 6.226)
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

http://du-arms.brussels
Fax: +32 2 800 38 24

 

Dhr. Jef WILLEMS
Dossierbeheerder

Tel: +32 2 800 37 33
jewillems@gob.brussels

Mvw. Mélanie BEHETS
Dossierbeheerder

Tel: +32 2 800 37 59
mbehets@gob.brussels


Dhr. Cataldo ALU, ir.
Coördinator Cel vergunningen

Tel: +32 2 800 37 27
calu@gob.brussels


Dhr. Guillaume LIGOT
Analyst

Tel: +32 2 800 37 51
gligot@gob.brussels