TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

GOB streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op http://du-arms.brussels.

Nalevingsstatus
Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring
Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10 januari 2019.

De gebruikte methode om deze verklaring voor te bereiden :
Een evaluatie, uitgevoerd door Newave.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 10 januari 2019.

Feedback en contactgegevens
Voor alle vragen en opmerkingen wat de toegankelijkheid van deze website betreft, kan u hier contact opnemen:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Klachtendienst – Directie Kwaliteit
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel: +32 (0)2 800 37 54
e-mail: klachten@gob.brussels

Handhavingsprocedure
Te bepalen.