De wetgeving verplicht het om een jaarlijks verslag en twee halfjaarlijkse verslagen in te dienen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Deze verslagen vatten het geheel van de bewegingen van wapens, defensiegerelateerde producten, en dual-use goederen samen.

In deze rubriek heeft u rechtstreeks toegang tot de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen die gepubliceerd zijn door de Cel vergunningen.