De toepasselijke verordeningen rond het verkeer van wapens en dual-use goederen en technologieën worden aangevuld door sanctieregimes. De Cel vergunningen wil hier duidelijk maken dat sanctiemaatregelen de geldende regelgeving aanvullen, maar niet annuleren of vervangen.

Deze sanctiemaatregelen zijn een beperking op invoer en/of uitvoer, en worden periodiek geëvalueerd. Het gaat om aanvullende, specifieke maatregelen die van toepassing zijn op staten, individuen en/of entiteiten.

In het algemeen worden deze aanvullende maatregelen opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en door de Europese Unie.

Ze zijn veiligheidsmaatregelen die kunnen veranderen afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen.

Het doel van deze sancties is om significante wijzigingen tot stand te brengen in het beleid van de betrokken entiteit of staat.

Deze sanctieregimes respecteren mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het zijn gerichte maatregelen die de burgerbevolking dienen te beschermen.

Alvorens u met onderhandelingen met uw buitenlandse partners begint, raden we u aan om na te gaan of de staat waarnaar u wilt exporteren al dan niet onderworpen is aan een sanctieregime. De Cel vergunningen wijst alle verantwoordelijkheid af voor contracten of verbintenissen die worden aangegaan in strijd met de geldende regelgeving.

De onderstaande websites vermelden welke sanctieregimes van toepassing zijn (niet-limitatieve lijst):

GRIP (ENG): Group for Research and information on Security and Peace

EEAS (ENG): Europese dienst voor extern optreden

SIPRI (ENG): Stockholm International Peace Research Institute

www.sanctionsmap.eu